top of page

תפקידי מטה והנהלה

מטה העמותה אמון על הובלת העמותה, גיוס משאבים, תפעול וקידום הפרויקטים ותחומי הפעילות השונים וכן על ניהולה התקין של העמותה.

מרבית חברי המטה החלו את דרכם בתפקידי התנדבות אחרים בפרויקטי העמותה.

כמו כל שאר התפקידים בעמותה גם תפקידי המטה נעשים בהתנדבות מלאה

דרישות התפקיד: רוב התפקידים נעשים מהבית, אך ישנו צורך לבקר בפרויקטים השונים מעת לעת. נדרשים: יוזמה, אחריות, עבודת צוות, יחסי אנוש מעולים,

הנעה עצמית וחיבור למטרות העמותה. 

bottom of page