מרכזי למידה

מרכזי הלמידה של "שכן טוב" פועלים במטרה לחנוך ולשפר את הישגיהם הלימודיים של ילדים ממשפחות חלשות ברחבי הארץ.

המרכזים שלנו פועלים יומיים בשבוע ומספקים עזרה לימודית לעשרות תלמידים מתקשים, ממשפחות קשות יום, לאורך כל שנת הלימודים.

כל ילד זוכה למתנדב-חונך המלווה אותו לאורך כל שנת הלימודים ונמצא בקשר מתמיד עם בית הספר והמשפחה של הילד. לצד הסיוע הלימודי, המרכזים מארגנים ימי העשרה לחונכים ופעילויות התנדבותיות של החניכים.

 

המרכזים שלנו פעילים במספר ערים מרכזיות לדוגמא: ירושלים, תל אביב פתח תקווה ובאר שבע.