עמותת שכן טוב פועלת לקידום אוכלוסיות מוחלשות בחברה בדגש על פעילות מקומית וקהילתית.

 

כל פעילות העמותה נעשית ע״י מתנדבים וללא מקבלי שכר.

תרומות

התנדבות

פרויקטים

אודות

חלוקות פסח תשפ"ב

הצטרפו אלינו לאריזה או חלוקה