עמותת שכן טוב פועלת לקידום אוכלוסיות מוחלשות בחברה בדגש על פעילות מקומית וקהילתית.

 

כל פעילות העמותה נעשית ע״י מתנדבים וללא מקבלי שכר.

תרומות

התנדבות

פרויקטים

אודות

הצטרפו לחלוקות ר"ה

 אורזים// מחלקים // משמחים