top of page

אנו מודים לך על בחירתך לתרום לעמותת שכן טוב

בית קפה 45.jpeg

עמותת שכן טוב פועלת בהתנדבות מלאה.

איש מפעילי העמותה והנהלתה לא מקבל שכר.

כל הכספים הנאספים מתרומות מושקעים חזרה בפעילות העמותה למען הקהילה וקידום אוכלוסיות בחברה הישראלית. 

באמצעות תרומה זו אנו מתחייבים להמשיך לצמוח, להתפתח ולשפר ולו במעט את איכות חייהם של אלו הזקוקים לעזרה וסיוע.

התרומות מוכרות לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה, לעמותה אישור ניהול תקין

פסח בקעה 1.jpg

תרומה באמצעות המחאה

לפקודת: "עמותת שכן טוב"

יש לשלוח לכתובת:

ת.ד 8565 ירושלים, מיקוד 9108402 

תרומה באמצעות העברה בנקאית

בנק לאומי, סניף 647, מספר חשבון 1999888

לקבלת קבלה יש לשלוח פרטים לכתובת מייל: 

למידע אודות שקיפות כספית של העמותה - 
bottom of page